Bạn có thể tham gia nhóm bằng những cách sau:

Quét mã QR

bằng Zalo trên điện thoại:

Xem hướng dẫn

Tải Zalo phiên bản máy tính

hoặc truy cập phiên bản Web

Tải phiên bản zalo cho máy tính