Chat nhóm

Biệt danh trong nhóm

Giúp nhóm của bạn trở nên thân thiết và gần gũi hơn với tính năng “Biệt danh trong nhóm/ Nickname in group” Khác với tính năng “Tên Gợi Nhớ“, Biệt danh trong nhóm sẽ giúp bạn: Mọi người trong nhóm sẽ nhìn thấy biệt danh của thành viên Biệt danh này chỉ hiện trong nội […]