Chat nhóm

Tạo dấu ấn riêng với “Biệt danh trong nhóm”

Nhờ tính năng “Biệt danh trong nhóm/ Nickname in group”, những cuộc trò chuyện trở nên thân mật và vui vẻ hơn: Đặt biệt danh sẽ khiến mọi người nhớ tên và gần gũi nhau hơn.  Biệt danh chỉ hiện trong nhóm, nên thoải mái đặt những cái tên hài hước.   Cách để đặt biệt danh. Tính năng này được người dùng yêu thích vì phù hợp với mọi […]