Zalo Work

ZALO To-Do – Chia sẻ và theo dõi công việc dễ dàng hơn

Thảo luận nhóm – Tiện nhưng vẫn còn hạn chế Zalo hiện nay vừa là ứng dụng liên lạc trong đời sống, vừa là một công cụ trao đổi công việc nhanh chóng. Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn nhất định khi làm việc nhóm qua Zalo. Người dùng hay gặp tin nhắn […]

Zalo PC trình làng Zalo To-Do, tính năng tối ưu hóa công việc

Quá nhiều thứ phải bận tâm hàng ngày khiến bạn bỏ sót hoặc trễ hẹn một số công việc? Giờ đây với Zalo To-Do – “trợ lý công việc” nhiệt tình và năng nổ, tất cả những gì cần nhớ sẽ thu bé lại vừa bằng một danh sách. Bạn chỉ cần tập trung làm, […]