Gửi thư mục bằng Zalo PC

Bản update Zalo 19.05.01 với tính năng “Gửi thư mục” sẽ giúp bạn:

  • Tiết kiệm thời gian zip nhiều file thành 1 file, đặc biệt là khi cần thêm hoặc bớt file trong thư mục cần gửi
  • Không còn lo lắng người nhận bỏ sót file.

“Gửi thư mục” – Gửi nhiều file đơn giản hơn bao giờ hết

Bạn đã từng gửi nhiều file cùng lúc cho đồng nghiệp và bạn bè trong nhóm, nhưng người nhận bỏ sót file nào đó trong 1 danh sách file được gửi khiến thông tin trao đổi bị nhầm lẫn. Bạn đã từng tự tổng hợp các file cần gửi vào một thư mục trên máy tính và tốn thời gian zip lại thành 1 file để gửi vì lo lắng người nhận bỏ sót file nào đó khi gửi nhiều file cùng lúc? Bạn đã từng zip lại cả thư mục thành 1 file để gửi nhưng thấy ức chế vì tốn thời gian lặp lại thao tác này khi muốn thêm hoặc bớt file nào đó trong thư mục đã zip? Tính năng “Gửi thư mục” sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian zip nhiều file thành 1 file, đặc biệt là khi cần thêm hoặc bớt file trong thư mục cần gửi.

Nhấn vào đây để xem cách dùng tính năng “Gửi thư mục”