THỎA THUẬN DỊCH VỤ

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ cấu thành nên một thỏa thuận giữa bạn và Công ty Cổ phần VNG (“Thỏa thuận”) đối với việc sử dụng bất kỳ hoặc toàn bộ sản phẩm nào thuộc hệ sinh thái Zalo (“Nền tảng”) được sở hữu và/hoặc vận hành và/hoặc quản lý bởi Công ty Cổ phần VNG (“Dịch vụ”). Bạn đồng ý đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ toàn bộ nguyên tắc được quy định trong Thỏa thuận này và quy định, quy chế liên kết, tích hợp (nếu có, sau đây gọi chung là “Quy chế liên kết”). Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này với Quy chế liên kết thì các điều khoản của Thỏa thuận này có hiệu lực chi phối.

A. ĐỊNH NGHĨA

VNG; Chúng tôi : Công ty Cổ Phần VNG, là một bên trong Thỏa thuận này
Bạn; Người sử dụng : Đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào sử dụng Dịch vụ, là bên còn lại chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này cũng những Quy chế liên kết
Nền tảng : Tất cả các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Zalo bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm Zalo và các sản phẩm yêu cầu sử dụng Tài khoản, được cung cấp bởi VNG
Tài khoản : Là dữ liệu cần thiết để đăng nhập vào Nền tảng
Thiết bị : Là các phần cứng vật lý được dùng để truy cập vào Tài khoản cho mục đích sử dụng Dịch vụ
Nội dung người sử dụng : Là nội dung dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh và các dạng thể hiện khác do Người sử dụng tải lên Nền tảng phù hợp với Thỏa thuận này

B. ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ

1. Tài Khoản

(a) Để sử dụng Dịch vụ, bạn cần phải đăng ký Tài khoản. Chúng tôi giới hạn số lượng Tài khoản mà bạn có thể đăng ký được, cũng như số lượng thiết bị tương thích mà Tài khoản có thể liên kết trong cùng một thời điểm. Bạn cam kết rằng việc sử dụng Tài khoản phải tuân thủ các quy định trong Thoả thuận này, đồng thời tất cả các thông tin định danh Tài khoản mà bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu định danh. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp các thông tin bạn cung cấp sai gây ảnh hưởng hoặc hạn chế đến quyền lợi của bạn

(b) Vui lòng lưu ý rằng Tài khoản sẽ bị chấm dứt hoạt động nếu không được sử dụng trong vòng 45 ngày. Bạn sẽ cần tạo lại một Tài khoản mới để truy cập và sử dụng Dịch vụ.

(c) Bạn có quyền sử dụng Dịch vụ, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây:

2. Thu thập và xử lý dữ liệu

(a) Bằng việc sử dụng Tài khoản để đăng nhập và sử dụng Dịch vụ, bạn chấp thuận rằng chúng tôi có quyền áp dụng những biện pháp kỹ thuật cho mục đích thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến Tài khoản của bạn (Sau đây gọi là “Thông tin tài khoản”). Chúng tôi thực hiện thu thập và xử lý Thông tin tài khoản dưới 2 dạng cơ bản, cụ thể như sau:

(b) VNG thu thập Thông tin tài khoản với mục đích cung cấp Dịch vụ ổn định và an toàn cho toàn bộ Người sử dụng. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập và việc sử dụng các dữ liệu đó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và cách thức bạn sử dụng Dịch vụ, cũng như cách bạn quản lý các hình thức kiểm soát bảo mật của bạn (ví dụ việc bạn đồng ý cấp cho Nền tảng các quyền đọc dữ liệu lưu trên thiết bị của bạn). Các mục đích của việc thu thập dữ liệu bao gồm:

(c) Chia sẻ thông tin: Chúng tôi chia sẻ Thông tin tài khoản khi có sự cho phép của bạn cho các Bên thứ ba đáng tin cậy, dựa trên chỉ dẫn của chúng tôi để xử lý Thông tin tài khoản với các mục đích cụ thể:

(d) Thời gian và địa điểm lưu trữ Thông tin tài khoản: Thông tin tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ tại máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam trong một khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng việc cung cấp Dịch vụ theo Thỏa thuận này. Trong một số trường hợp, Thông tin tài khoản của bạn sẽ được lưu trữ lâu hơn cho mục đích thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khi các thông tin đó có mối liên hệ đến bất kỳ lệnh, yêu cầu thực thi nào từ cơ quan có thẩm quyền.

(e) Cập nhật, sửa đổi và xóa Thông tin tài khoản:

3. Bảo Mật Thông Tin

(a) VNG không ngừng nỗ lực bảo vệ Người sử dụng trước các nguy cơ về an toàn thông tin. Về mặt kỹ thuật, Nền tảng liên tục duy trì tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ và chuyên sâu nhằm bảo vệ Thông tin tài khoản của Người sử dụng được lưu trữ và xử lý một cách an toàn. Chúng tôi cung cấp một số công cụ mà bạn có thể lựa chọn và sử dụng thông qua giao diện người dùng để kiểm soát Thông tin tài khoản, ví dụ tính năng Quyền riêng tư cho phép kiểm soát Người sử dụng khác xem và bình luận Nội dung người sử dụng; tính năng mã hoá đầu cuối giúp bảo vệ toàn diện nội dung tin nhắn, hoặc tính năng cảnh báo nguy cơ bảo mật khi truy cập các đường dẫn đến các website mà hệ thống kỹ thuật của VNG phát hiện.

(b) Tuy nhiên, bạn đồng ý rằng mức độ bảo mật còn phụ thuộc vào Thiết bị bạn đang sử dụng, kết nối internet hoặc kết nối nội bộ của bạn và các yếu tố khác thuộc về trách nhiệm của bên thứ ba . Bạn hiểu rõ và chấp nhận rủi ro về bảo mật (nếu có) khi sử dụng Dịch vụ.

4. Sở Hữu Trí Tuệ

Nền tảng được phát triển và sở hữu bởi VNG, trừ Nội dung người sử dụng tải lên Nền tảng, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Nền tảng bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Nền tảng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Nền tảng và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi VNG và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của VNG.

5. Sử dụng dịch vụ tính phí

Phần lớn dịch vụ được cung cấp trên Nền tảng là các dịch vụ miễn phí. Ngoài ra, chúng tôi sẽ triển khai không thu phí hoặc thu phí đối với một số Dịch vụ Nâng cao hoặc Dịch vụ hợp tác với bên thứ 3. Người sử dụng có quyền tùy chọn sử dụng hoặc không sử dụng các Dịch vụ thu phí (nếu có) này. Các mức phí tương ứng với từng gói sử dụng Dịch vụ thu phí (nếu có) sẽ được VNG công bố rộng rãi đến Người sử dụng để lựa chọn gói dịch vụ phù hợp. Trong trường hợp Người sử dụng lựa chọn các Dịch vụ thu phí (nếu có), phí dịch vụ sẽ được thu theo quy định của Apple Store hoặc Play Store.

6. Lưu Ý Sử Dụng

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn phải hết sức cẩn thận khi quyết định tiếp cận, trao đổi thông tin với các Tài khoản khác được gắn nhãn “Người lạ”. Nếu bạn phát hiện Người lạ có dấu hiệu lừa đảo hoặc phạm tội, xin hãy báo cáo lại cho chúng tôi hoặc cơ quan Pháp Luật gần nhất.

7. Liên Hệ Và Báo Cáo Vi Phạm

(a) Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung nào được phát hành công khai thông qua Nền tảng, vi phạm quyền của bạn, quyền của bất cứ bên thứ ba nào hoặc vi phạm quy định pháp luật, vui lòng thông báo cho chúng tôi. Một thông báo được xem là hợp lệ nếu có đầy đủ các thông tin sau:

(b) VNG sẽ xử lý từng thông báo vi phạm mà chúng tôi nhận được. Mọi Thông báo vi phạm hoặc trợ giúp phải được gửi tới địa chỉ:

8. Xử Lý Vi Phạm

(a) Chúng tôi sẽ sử dụng song song hai hệ thống kiểm duyệt vi phạm và kiểm tra tính xác thực của nội dung công khai bằng: (i) Đội ngũ kiểm duyệt viên; (ii) Kiểm duyệt tự động bằng máy học và trí tuệ nhân tạo.

(b) Trường hợp Người sử dụng vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, VNG có quyền ngay lập tức khóa Tài khoản của Người sử dụng hoặc yêu cầu xác thực danh tính và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm, Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, VNG và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

9. Từ chối trách nhiệm đảm bảo

(a) Mặc dù chúng tôi nỗ lực tối đa để duy trì tính ổn định của Dịch vụ, tuy nhiên những nỗ lực đó có thể sẽ không đáp ứng được mọi kỳ vọng của bạn. Trừ khi được rõ ràng trong Thỏa thuận này, dù rõ ràng hay ngụ ý, VNG không đưa ra bất cứ đảm bảo nào bao gồm nhưng không giới hạn những bảo đảm về tính ổn định của Dịch vụ, bảo mật an toàn thông tin, tính xác thực của thông tin mà bạn tiếp nhận trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

(b) Trong mọi trường hợp, bạn đảm bảo rằng bạn sẽ miễn trừ VNG khỏi mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc bạn sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Dịch Vụ.

(c) Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý sẽ bồi thường cho VNG đối với mọi thủ tục tố tụng liên quan đến bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến các khiếu nại về việc bạn sử dụng Dịch vụ, hoặc vi phạm Thỏa thuận. Điều khoản bồi thường này bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hay chi phí phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, tiền phạt, chi phí kiện tụng và chi phí pháp lý.

10. Luật áp dụng

Tất cả các vấn đề, nội dung và bất kỳ bất đồng, tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện Thỏa Thuận này đều được giải thích và điều chỉnh theo quy định của pháp luật nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. VNG và Người sử dụng tại đây thừa nhận luật áp dụng để giải quyết tranh chấp, bất đồng nếu có giữa các bên liên quan đến Nền tảng, Dịch vụ chỉ là pháp luật của Việt Nam và không dẫn chiếu đến luật của bất kỳ quốc gia nào khác trong mọi trường hợp.

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và Dịch vụ của VNG.